Fartón

Gastronomía de Asturias
Restaurante de Asturias
• • • • •

Fartón

ona, ón, adj. Tragón, que gusta de comer mucho, en grandes cantidades o a todas horas. Sin. Famión, ona, ón.

Término asturiano.